HAS 2017

Gældende for Schæferhundeklubben for Danmarks Hovedavlsskue (HAS)


Adgangsbetingelser generelt

Deltage kan schæferhunde, både stockhårede og langstockhårede m/underuld, der er stambogsførte i en DKK/FCI anerkendt forening og hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status.
Aldersmæssig skæringsdag er lørdag d. 5 august 2017.


Vaccination

Ved udlevering af rygnummer skal enten gyldig vaccinationsattest eller positiv titertest forevises på forlangende. Iøvrigt iflg. gældende regler på tidspunktet for afvikling af HAS.


Resultathæfte

Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet. Dette gælder dog ikke hvalpeklasserne.


HD/AD, prøver, avlskåring

HUSK, at hvis din hunds HD/AD resultat, prøver, og avlskåring (Incl.DNA) ikke er registreret i Dansk Kennel Klub, skal du medbringe dokumentation for dette til HAS, således at det kan fremvises på dommerens eventuelle forlangende.

 

Bedømmelsen

Der konkurreres i følgende klasser, for både Stockhårede og Langstockhårede m/underuld :

 • Hvalpeklasser 4-6 hanner og tæver
 • Hvalpeklasser 6-9 hanner og tæver
 • Hvalpeklasser 9-12 hanner og tæver
 • Yngste klasse hanner og tæver (12-18 mdr.)
 • Unghundeklasse hanner og tæver (18-24 mdr.)
 • Brugsklasse hanner og tæver (over 24 mdr.)
 • Veteran hanner og tæver (over 7 år)


Der udfærdiges skriftlig dommerkritik for hver hund (undtaget er dog 4-6 mdr. hvalpe). For hvalpeklasser 4-6 mdr. gælder, at de bedømmes i stand og konkurrence bedømmelse. De får ingen skriftlig beskrivelse, men diplom. For andre klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser (Undtaget er 4-6 mdr.). For hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol. (Undtaget er 4-6 mdr.).


Specielt gældende for hunde i alle hvalpeklasser:

 • For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskårede.


Specielt gældende for Yngsteklasserne:

 • For at blive blandt de 5 første, skal hundens størrelse ligge indenfor racens standard.
 • For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskårede.


Specielt gældende for Unghundeklasserne:

 • For at blive blandt de 5 første, skal hundens størrelse ligge indenfor racens standard.
 • For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskårede.
 • Hunde der har HD status C (eller fra udland "noch zugelassen"), og/eller ED status fra udland "ED noch zugelassen" kan ikke opnå højere placering end SG 6.


Specielt gældende for brugshundeklasserne:

 1. Hundene skal have godkendt HD/AD status i enten DKK eller anden forening godkendt af DKK.
 2. Hundene skal være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve.
 3. Hundene skal aflægge DSB modprøve
 4. For opnåelse af prædikat “Fortrinlig” skal individet være i besiddelse af anerkendt brugsprøve, godkendt HD og AD status og DNA testet.
 5. Betingelser for at opnå Avlsklasse er endvidere:
 • Hundens størrelse skal ligge indenfor racens standard.
 • Hunden skal være avlskåret (inkl. DNA test) med DSB udpræget, endvidere skal begge forældredyr være avlskårede.
 • HD status min. A/B og AD 0/1 (tysk HD Normal / fast normal – ED normal, fast normal).
 • At hunden aflægger DSB modprøve og består med udpræget og min. 3,3.
 • Har en brugshan tidligere opnået Avlsklasse med en IPO1, så skal denne han på et efterfølgende HAS, have opnået en højere anerkendt brugsprøve (min. IPO2).

6. Modprøve (DSB):  Specielt gælder det, at de deltagende hunde i brugshundeklasserne skal aflægge modprøve. Modprøven afvikles efter den skitserede tegning og angivne pointsystem. Hunde der ikke opnår karakteren 3,3 i overfald/modprøve kan højest præmieres med SG i den efterfølgende konkurrencebedømmelse.


Opdrætsklasser

Opdrættere med minimum 4 deltagende hunde (fra 9 mdr.) af eget opdræt kan stille opdrætsklasse. Der skal være 4 eller 5 dyr af samme hårvariant i hver opdrætsklasse. Opdrætsklasserne placeres, men der gives ikke prædikater. En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, men ingen dyr må deltage i mere end én opdrætsklasse.


Afkomsgrupper

Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner og tæver, med minimum 5 stk. deltagende afkom (afkom af begge hårvarianter må deltage). Afkommet skal være fyldt 9 mdr.  For hanner gælder det endvidere, at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr. Afkomsgrupper og opdrætsklasser præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”Schæferhunden”.

NYT i 2017:
Der kan stilles hvalpe afkomsgrupper efter han / tæve bestående af hvalpe fra 4 mdr.- til 12 mdr.
Der skal være min. 2 kombinationer.
Alle hvalpe der har været til standmønstring skal deltage i afkomsgruppen.
Bemærk: De hvalpe der er i klassen 9-12 mdr, har iflg. de gamle regler en mulighed for at kunne deltage i afkomsgruppe sammen med de voksne – det kan de stadig – de kan dog kun gå med ét af stederne, altså enten i hvalpeafkomsgruppen eller den voksne afkomsgruppe.Vigtige informationer

• Af hensyn til god fremkommelighed og uhindret udsyn for alle tilskuere er det ikke tilladt at opstille telt, pavillion el.lign langs ringsiderne. Hvis du ønsker dette, etablerer vi et område langs den ene langside til formålet. En plads (ca. 4x4m) koster kr. 200,00 for hele weekenden. Vi råder over et begrænset antal telte (3x3m) du kan leje, hvis du ikke selv har noget. Prisen er 150,00/stk. 


• Ønsker du at bestille plads til kenneltelt eller pavillon ved ringsiden (kr.200,00/350,00), katalog (kr. 130,00), Campingplads (kr. 550,00), festbilletter (kr. 150,00/75,00) eller fredagsmenu (kr 75,00) kan det gøres ved at sende en mail til :   has2017@kreds38.dk


Vore Hovedsponsorer

Vore seneste 15 sponsorer